Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się
historia zamkuhistoria muzeumzbiorywystawy stałeliteraturadiabeł Boruta

Ważniejsza literatura dotycząca łęczyckiego zamku

Wydawnictwa źródłowe:

Lustracje dóbr królewskich XVI-XVIII wieku. Wielkopolska i Kujawy.
 • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565, cz. I, wyd. A. Tomczak, C. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Warszawa-Bydgoszcz 1961; cz. II, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963
 • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich. 1616-1620, cz. I-II, wyd. Z. Górski, R. Kabaciński, J. Pakulski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994.
 • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632, cz. III: Województwa: łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd. Z. Guldon, Bydgoszcz 1987.
 • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich. 1659-1665, cz. II: Województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruń 1996.
 • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich, cz. III: Województwa łęczyckie i brzesko-kujawskie. 1789, wyd. A. Tomczak, Warszawa-Poznań-Toruń 1977. Długosz J., Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. I (Warszawa 1961), IV (Warszawa 1969), V (Warszawa 1973), VI (Warszawa 1973), VII (Warszawa 1974), IX (Warszawa 1975), X:1370-1405, (Warszawa 1981) X-XI:1406-1412 (Warszawa 1982), XI: 1413-1430 (Warszawa 1985), XI- XII:1431-1444 (Warszawa 2004).; tekst łaciński: Długosz J., Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, ks. I, (Warszawa 1964) IV (Warszawa 1970), V (Warszawa 1973), VI (Warszawa 1973), VII (Warszawa 1975), IX (Warszawa 1978), X:1370-1405 (Warszawa 1985) X i XI: 1406-1412 (Warszawa 1987), XI: 1413-1430 (Warszawa 2000), XI-XII: 1431-1444 (Warszawa 2001), XII: 1445-1461 (Warszawa 2003), XII: 1462-1480 (Warszawa 2005).

Opracowania:
 • Guerquin B., Zamki w Polsce, (wiele wydań).
 • Grabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Nowak T., Dzieje miasta do końca XVI wieku, [w:] J. Szymczak (red.), Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, Łęczyca-Łódź 2003.
 • Jaworowski H., Dlaczego i jak odbudowano zamek w Łęczycy?, "Z otchłani wieków", t. 43, 1977, nr 1.
 • Kajzer L., Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004.
 • Tenże, Studia nad świeckim budownictwem obronnym województwa łęczyckiego w XII-XVII wieku "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica", t. 1, 1980.
 • Tenże, Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce X-XVIII wieku, Łódź 1993. Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001.
 • Pietrzak J., Zamki państwowe prowincji wielkopolskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności, [w:] Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i Wschodniej, red. M. Antoniewicz, Warszawa 2002.
 • Tenże, Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej. Studia z dziejów państwowych siedzib obronnych na przełomie średniowiecza i nowożytności, Łódź 2003.
 • Poklewski T., Śledztwo w sprawie "domu starego" na zamku łęczyckim "Z otchłani wieków", t. 43, 1977, nr 1. Poklewski-Koziełł T., Zamek w Łęczycy, Łęczyca. Puget W., Dzieje budowlane zamku w Łęczycy XIV-XVIII w., "Kronika Stowarzyszenia Historyków Sztuki", R. 1964 lub 1965. 
 • Widawski J., Średniowieczne zabytki Łęczycy i możliwości ich rewaloryzacji, [w:] Środowisko naturalne i historyczne Łęczycy, jego przemiany i kierunki rozwoju. Sesja naukowa Łęczyca, dnia 26 i 27 marca 1979 roku, Łęczyca 1987.
 • Zamki środkowopolskie, red. T. Poklewski, cz. 1: Besiekiery, Lutomiersk, "Dom stary"; w Łęczycy, Łódź 1977.

Tomasz StolarczykPartnerzy Muzeum w Łęczycy

homeaktualnościo muzeumdla zwiedzającychimprezyoferta muzeumsponsorzygaleriaENGLISHDeklaracja dostępnościdotacje/zamówienia publicznemapa serwisu
copyright © 2017 | wykonanie serwisu IRN Multimedia