Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

dotacje/zamówienia publiczne

Projekty zrealizowane przy pomocy finansowej Muzeum Historii Polski 
Program
Patriotyzm Jutra
Nazwa zadania
Śladami róznych odcieni szarości łęczyckiego PRLu - gra terenowa
Przyznana dotacja
10 000,00 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na organizację gry terenowej zrealizowanej w oparciu o publikacje, kroniki, wspomnienia uczestników, powojenną prasę lokalną, materiały archiwalne oraz muzealia placówki. Gra skierowana jest do szkół wszystkich szczebli nauczania w powiecie łęczyckim oraz podopiecznych łęczyckich szkół i ośrodków specjalnych. Gra będzie stanowić przypomnienie najważniejszych wydarzeń historycznych związanych z omawianym okresem (okres stalinizmu, żołnierze wyklęci, budowa ŁZG, millenium chrztu Polski, rozwój urbanistyczny miasta, łęczycka kultura, Solidarność).

Program
Patriotyzm Jutra
Nazwa zadania
W okupowanej Łęczycy – gra terenowa z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej
Przyznana dotacja
10.000,00 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na organizację gry terenowej z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w oparciu o publikacje, wspomnienia uczestników tych wydarzeń (Polaków, Niemców i Żydów), wojennej i powojennej, prasy lokalnej, materiały archiwalne oraz muzealia naszej placówki.


Program
Patriotyzm Jutra
Nazwa zadania
Tropami żołnierzy niepodległości – gra terenowa i akademia.
Przyznana dotacja
10.000,00 zł
Dotacja zostanie przeznaczona na organizację gry terenowej z okazji 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz bitwy łódzkiej, jednej z największych operacji militarnych, zrealizowanej w oparciu o wspomnienia żołnierzy oraz mieszkańców Łęczycy. Finałem projektu będzie akademia, której program wypełni poezja i utwory muzyczne ukazujące tragizm I wojny światowej. 


Projekty realizowane przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury Konkurs na współorganizację projektów kulturalnych związanych z obchodami Roku Reymontowskiego w województwie łódzkim w 2017r.
Nazwa zadania "Z głowy pod palce" - animacje łęczyckich tradycji pająkarskich
Przyznana dotacja 2 000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację zajęć animacyjnych, mających na celu ożywienie regionalnych tradycji pająkarskich, reaktywowanie umiejętności ich wykonywania, pobudzenie kreatywności i indywidualnych predyspozycji.
Konkurs na współorganizację projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2015 r.
Nazwa zadania: „Skarby i atrakcje Łęczyckiego Zamku – skład i druk publikacji”
Przyznana dotacja: 3.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na druk wydawnictwa o charakterze albumowym, które w atrakcyjnej formie prezentować będzie różnorodną działalność Muzeum w Łęczycy mającym siedzibę w murach gotycko – renesansowego Zamku.


Konkurs na współorganizację projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 r.
Nazwa zadania: „Wspomnienia o mojej matce Jadwidze Grodzkiej” Zbigniewa Grodzkiego – wydanie drugie rozszerzone – skład i druk
Przyznana dotacja: 5.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na druk drugiego wydania publikacji autorstwa Zbigniewa Grodzkiego, rozszerzonego o nowe fotografie, ze zmienioną nieco szatą graficzną, ze zwiększoną objętością tekstu oraz uzupełnioną o szczególnie ważny dla tego typu publikacji, indeks nazwisk. Publikacja ta to pierwsze tak obszerne i pełne wspomnienia o Jadwidze Grodzkiej, wybitnej Łęczycance XX tego wieku. Książka jest barwną kroniką rodzinną, ciekawą historią miasta, jego mieszkańców żyjących na przełomie wieków XIX i XX.


Konkurs na współorganizację projektów kulturalnych na terenie województwa łodzkiego w 2012 r.
Nazwa zadania: Jadwiga Grodzka „Legendy łęczyckie” – wznowienie unikalnej publikacji. 
Przyznana dotacja: 6.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na wznowienie unikalnej publikacji, która opublikowana w 1960 r. w nakładzie 3 tys. egz. nie doczekała się do tej pory wznowienia pomimo swojego wybitnego znaczenia zarówno dla środowiska badaczy folkloru, jak i rzeszy miłośników polskich baśni.


Inwestycje dofinansowane ze środków Województwa Łódzkiego Konkurs na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego.
Nazwa zadania: Częściowa wymiana więźby dachowej, łaczenia połaci dachowej oraz pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich oraz naprawa komina i gzymsów podokapowych – Dom Nowy, Zamek w Łęczycy. 
Przyznana dotacja: 75.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na remont części dachu Domu Nowego. Naprawa dachu pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom odwiedzającym zamek jak i przebywających w nim pracowników, a także zgromadzonym w magazynach cennym zabytkom.Inwestycje zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nazwa zadania: Aktywnie przez życie – wycieczki i warsztaty dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy
Przyznana dotacja: 20.441,00 zł
Projekt partnerski ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łęczycy. Dotacja została przeznaczona na organizację wycieczek i warsztatów tematycznych dla podopiecznych ŚDS w Łęczycy, mających na celu przywrócenie ich do aktywności w społeczności lokalnej.


Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nazwa zadania: II Łęczycka jesień teatralna
Przyznana dotacja: 37.825,00 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację dla mieszkańców Łęczycy spektakli z udziałem wybitnych polskich aktorów filmowych i teatralnych: Wojciecha Wysockiego, Ireny Jun, Tomasza Mędrzaka, Agnieszki Sitek, Ewy Błaszczyk.Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Nazwa zadania: IV Turniej Szkolnych Drużyn Rycerskich
Przyznana dotacja: 37.889,00 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację imprezy osadzonej w realiach średniowiecza, skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu łęczyckiego (konkurencje sprawnościowe: strzelanie z łuku, rzut włócznią, atak na saracena, dyktando pisane gęsim piórem, test wiedzy o średniowiecznym rycerstwie).Priorytet VII. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nazwa zadania: Łęczycka jesień teatralna
Przyznana dotacja: 18.100,00 zł
Dotacja została przeznaczona na organizację dla mieszkańców Łęczycy spektakli z udziałem wybitnych polskich aktorów filmowych i teatralnych: Jana Nowickiego, Janusza Zakrzeńskiego, Olgierda Łukaszewicza.Inwestycje zrealizowane przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Program Operacyjny
Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet „Ochrona zabytków archeologicznych”
Nazwa zadania: Kotlina Kolska w neolicie i epoce brązu w świetle badań cmentarzysk. 
Przyznana dotacja: 46.143,00 zł
Celem projektu jest opracowanie i publikacja wyników badań cmentarzysk z neolitu i epoki brązu na stanowiskach Byszew, Teofilki oraz Nagórki Grabowskie, pow. łęczycki, woj. łódzkie usytuowanych w obrębie Kotliny Kolskiej, traktowanej jako obszar peryferyjny dla osadnictwa z okresu neolitu i epoki brązu. Program Operacyjny
Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet „Rozwój Instytucji Muzealnych"
Nazwa zadania: Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum w Łęczycy – Jan Styka „Woły w zaprzęgu”, fragment panoramy siedmiogrodzkiej.
Przyznana dotacja: 25.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na konserwacje XIX-wiecznego obrazu ze zbiorów Muzeum w Łęczycy. Program Operacyjny
Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet „Rozwój Instytucji Muzealnych"
Nazwa zadania: Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum w Łęczycy – „Antyfonarz” 
Przyznana dotacja: 25.620,00 zł
Uzyskana dotacja zostanie przeznaczona na konserwację XVI-wiecznego „Antyfonarza”, zawierającego tekst łaciński, zapis nutowy oraz liczne zapiski zarówno na marginaliach, jak i poprawki w tekście. Program Operacyjny
Edukacja Kulturalna i Upowszechnianie Kultury 
Nazwa Zadania: Rekonstrukcja łęczyckich chust kamelowych
Przyznana Dotacja: 25.000,00 zł
Dotacja została przeznaczona na realizację projektu dotycz±cego warsztatów oraz publikacji związanej z odtworzeniem łęczyckich chust kamelowych. Program Operacyjny
Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego 
Nazwa Zadania: Bezpieczne Muzeum 
Przyznana Dotacja: 100.000,00 zł
Przyznana dotacja została przeznaczona na zakup i montaż systemów alarmowych w Muzeum w Łęczycy. Program Operacyjny
Promocja Twórczości Polskiej Za Granicą
Nazwa Zadania: Wystawa Autorska Remigiusza Wojaczka pn. "Mikrodrama" w Muzeum 
w Penzlin
Przyznana Dotacja: 4.000,00 zł
Uzyskana dotacja została przeznaczona na druk katalogu poświęconego twórczości Remigiusza Wojaczka. Program Operacyjny
Rozwój Inicjatyw Lokalnych
Nazwa Zadania: Nowa Era Informacji w Muzeum w Łęczycy
Przyznana Dotacja: 25.000,00 zł
Uzyskana dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia 
działalności muzealnej.Program Operacyjny
Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego oraz Wzrost Efektywności Zarządzania Kulturą
Nazwa zadania: Interaktywne Poszerzanie Horyzontów
Przyznana Dotacja: 84.490,00 zł
Uzyskana dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu audiowizualnego i multimedialnego do sali oświatowej.


Partnerzy Muzeum w Łęczycy

homeaktualnościo muzeumdla zwiedzającychimprezyoferta muzeumsponsorzygaleriaENGLISHDeklaracja dostępnościdotacje/zamówienia publicznemapa serwisu
copyright © 2017 | wykonanie serwisu IRN Multimedia